Một số điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng

Một số điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng

1) Thay đổi về khoản mục trong chi phí xây dựng
Một điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD rất dễ nhận thấy đó là khoản mục về ”Chi phí gián tiếp” được thay thế cho mục ”Chi phí chung” trong thông tư 06/2016/TT-BXD.

Chi phí gián tiếp được tính bằng tỷ lệ (%) trên chi phí trực tiếp hoặc lập dự toán chi tiết

Chi phí gián tiếp gồm: Chi phí chung; Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công; Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế và Chi phí gián tiếp khác.

Bảng so sánh các khoản mục chi phí giữa Thông tư 09/2019/TT-BXD và Thông tư 06/2016/TT-BXD

Thông tư 09/2019/TT-BXD Thông tư 06/2016/TT-BXD
Chi phí trực tiếp, (gồm vật liệu, nhân công, máy thi công)

 

Chi phí gián tiếp,

Thu nhập chịu thuế tính trước,

Thuế giá trị gia tăng.

Chi phí trực tiếp, (gồm vật liệu, nhân công, máy thi công)

 

Chi phí chung,

Thu nhập chịu thuế tính trước,

Thuế giá trị gia tăng.

2) Định mức tỷ lệ (%) chi phí chung tăng lên khá nhiều so với Thông tư 06/2016/TT-BXD. Cụ thể như sau:

TT

Loại công trình thuộc dự án

Chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt (tỷ đồng)

15

100

500

1000

>1000

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

1

Công trình dân dụng

7,3

6,7

6,2

6,0

5,8

 

Riêng công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa

11,6

10,3

9,9

9,6

9,4

2

Công trình công nghiệp

6,2

5,6

5,0

4,9

4,6

 

Riêng công trình xây dựng đường hầm thủy điện, hầm lò

7,3

7,1

6,7

6,5

6,4

3

Công trình giao thông

6,2

5,6

5,1

4,9

4,6

 

Riêng công trình hầm giao thông

7,3

7,1

6,7

6,5

6,4

4

Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

6,1

5,5

5,1

4,8

4,6

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

5,5

5,0

4,5

4,3

4,0

3) Định mức chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công cũng tăng lên và được xác định trên chi phí trực tiếp của từng loại, từng nhóm công trình trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng. Cụ thể như sau:

TT

Loại công trình 

Chi phí trực tiếp của từng loại, từng nhóm công trình (tỷ đồng)

15

100

500

1000

>1000

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

1

Công trình xây dựng theo tuyến

2,3

2,2

2,0

1,9

1,8

Công trình xây dựng còn lại

1,2

1,1

1,0

0,95

0,9

2 Bình luận

  1. Một số điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng
    invashy

    This will also be the same for current coaches order cialis For example, the effectiveness of an agent to affect marker expression can be monitored in clinical trials of subjects receiving treatment for a sarcoma

  2. Một số điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng
    Bitrugh

    Bwwkdh https://bestadalafil.com/ - Cialis Levitra Costo On Line cialis online without prescription cialis es bueno https://bestadalafil.com/ - Cialis

Để lại bình luận

*