CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)

Đội ngũ chuyên nghiệp

Với các thành viên được học tập và đào tạo tại các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước

Tư vấn thiết kế

Đội ngũ tư vấn thiết kế với chất lượng cao và tận tụy sẽ đem lại cho bạn những thiết kế ưng ý

Giám sát thi công

Đội ngũ giám sát và kiểm tra thi công tận tâm, có chuyên môn

Về chúng tôi

Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội(HAPEC) tiền thân là Trung tâm Thiết kế Điện- Công ty Điện lực Hà Nội. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp có thâm niên thiết kế lâu năm trong ngành điện. Việc nâng cao về chất lượng, tiến độ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là mục tiêu chính để giữ vững thương hiệu, tạo điều kiện công ty phát triển.

Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)

Đường dây 110kV mạch kép Sài Đồng – Giai Phạm...

Xem thêm
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)

Thiết kế cải tạo TBA 110kV Việt Trì

Xem thêm
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)

Dự án Bắc Ninh, Tiên Sơn

Xem thêm
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)

Cải tạo trạm 110kV Bắc Thăng Long

Xem thêm

Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI(HAPEC)