Tất cả tin tức

EVNHANOI “dồn sức” thi công xây dựng trạm biến áp 110kV Phú Xuyên

Dự án “Xây dựng mới TBA 110kV Phú Xuyên và đường dây 110kV cấp điện cho trạm” có tổng mức đầu tư 279,3 tỷ đồng, do EVNHANOI làm chủ đầu tư. Trạm có quy mô bao gồm 2 máy biến áp 63MVA trong giai đoạn này lắp đặt trước 01 máy...

Đường dây 110kV mạch kép Sài Đồng – Giai Phạm và các nhánh rẽ trạm 110kV Giai Phạm, Lạc Đạo

Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV mạch kép Sài Đồng – Giai Phạm và các nhánh rẽ trạm 110kV Giai Phạm, Lạc Đạo. Nguoonn tư Tông HN. http://s.cafef.vn/otc/EVNHANOI-tong-cong-ty-dien-luc-thanh-pho-ha-noi.chn