Xây dựng mới trạm 110kV Phú Xuyên, đường dây 110kV cấp điện cho TBA

Xây dựng mới trạm 110kV Phú Xuyên, đường dây 110kV cấp điện cho TBA

Thiết kế, Giám sát thi công

 

 

0 Bình luận

Để lại bình luận

*