Thứ ba, 30 / 06 / 2015

Đăng nhậpLiên kết website

Quảng cáo

 

Thông tư 10/2013/TT-BXD quy dịnh chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng công trình XD (hướng dẫn của NĐ 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013)

B XÂY DNG

  Số: 10/2013/TT-BXD

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Đc lp – T do – Hnh phúc

Hà NỘi, ngày 25/7/2013


 

THÔNG TƯ

Quy định chi tiết một số nội dung về

quản lý chất lượng công trình xây dựng


Căn c Ngh đnh 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 ca Chính ph quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Xây dng;

Căn c Ngh đnh 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 ca Chính ph v Qun lý cht lưng công trình xây dng (sau đây viết tt là Ngh đnh 15/2013/NĐ-CP);

Căn c Ngh đnh 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 ca Chính ph v Qun lý d án đu tư xây dng công trình; Ngh đnh 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 ca Chính ph v sa đi, b sung mt s điu Ngh đnh 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 ca Chính ph v qun lý d án đu tư xây dng công trình;

Căn c Ngh đnh 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 ca Chính ph v đu tư theo hình thc Hp đng Xây dng-Kinh doanh-Chuyn giao, Hp đng Xây dng - Chuyn giao - Kinh doanh, Hp đng Xây dng - Chuyn giao (sau đây viết tt là Ngh đnh 108/2009/NĐ-CP); Ngh đnh 24/2011/NĐ-CP ngày 05/04/2011 ca Chính ph v Sửa đổi một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (sau đây viết tt là Ngh đnh 24/2011/NĐ-CP);

Căn cứ Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công – tư;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng;

B trưng B Xây dng ban hành Thông tư quy đnh chi tiết mt s ni dung v qun lý cht lưng công trình xây dng.

...

Download văn bản

 

Video ClipQuảng cáo

Đối tác khách hàng

Bản quyền thuộc © CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI
Địa chỉ: 42 Phố Tô Hiến Thành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (844) 2220 0518/2220 0524 - Fax: (844) 2220 0526
E-mail: 42hapec@gmail.com - thoahapec@yahoo.com
Thiết kế website bởi CSASS

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter